Dette bildet er fra kontrollen i oktober, da 40 vogntog ble stående.
Dette bildet er fra kontrollen i oktober, da 40 vogntog ble stående.

Ny sjefsjurist i Volvo-konsernet

Sofia Frändberg er ansatt som ny sjefsjurist og medlem av Volvos konsernledelse i Sverige. Hun begynner i stillingen 1. april 2013. Frändberg er født i 1964 og begynte i Vovlo-konsernet i 1994. Siden 1998 har hun vært leder for AB Volvos juristavdeling. Før hun ble ansatt i Volvo arbeidet hun blant annet for advokatfirmaet Vinge. Nåværende sjefsjurist, Eva Persson, går av med pensjon når Frändberg tiltreder stillingen.

Forsiden nå