Bilde fra ett av LNS Spitsbergen sine oppdrag på Svalbard.
Bilde fra ett av LNS Spitsbergen sine oppdrag på Svalbard.

Nye direktører i LNS

LNS-konsernet har hatt en stor ekspansjon i de siste årene. Konsernet har prosjekter i Norge, på Svalbard, Grønland, Chile, Hong Kong og i Antarktis.

 «Sannsynligvis er LNS den entreprenøren som er utbredt på det største geografiske området i verden. Vår kompetanse er svært etterspurt, særlig innenfor gruve- og anleggsdrift i polare områder», skriver Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) på nett.

For å møte de mange utfordringene i flere prosjekter de neste årene, har LNS nå ansatt ny prosjektdirektør region nord, prosjektdirektør region sør og adm. direktør til LNS Spitsbergen.

Disse tre direktørene er ansatt fra 1. september i år:

Ann Pedersen (55) er ansatt som prosjektdirektør region nord i LNS. Hun vil ha ansvar for LNS' prosjekter i Narvik og Kjennsvatn, samt alle nye prosjekter for LNS som kommer i Nord-Norge og på Svalbard. Ann vil fullføre de prosjektene som hun har hatt ansvaret for som adm. direktør i LNS Spitsbergen og som prosjektdirektør i LNS, og fortsatt ha fokus på kommende prosjekter på Svalbard.

Hun er utdannet fra Narvik ingeniørhøgskole i 1978 og er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø i 2006. Ann har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen både fra byggherre- og entreprenørsiden. Hun begynte LNS i desember 2006 og overtok som adm. direktør i LNS Spitsbergen i august 2009. Hun inngår i firmaets ledergruppe og vil rapportere til adm. direktør.

Frank Jakobsen (52) er ansatt som ny adm. direktør i LNS Spitsbergen As (LNSS). Frank har vært ansatt i LNSS fra 1. januar 2000, og har i de senere år vært prosjektdirektør i selskapet. Han har særlig jobbet opp mot LNS' prosjekter på Grønland og Antarktis. Han er utdannet ved Statens Bergskole 1986, og var hospitant på NTH i 1987. Han startet som gruvearbeider i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) i 1980. Etter 1987 har han bl.a. vært gruvesjef i Svea og Logistikksjef i SNSK.

Han hadde en sentral rolle i forbindelse med oppbyggingen av LNSS etter at selskapet ble etablert i 2000 i samarbeid med SNSK.

Ruth Gunlaug Haug (50) er ansatt som prosjektdirektør region sør. Hun vil være ansvarlig for Sjøskogen og alle nye prosjekter som LNS får i Sør-Norge. Hun vil være ansvarlig for kontakt mot myndigheter, organisasjoner, byggherrer, leverandører og samarbeidspartnere i region sør. Ruth vil også ha ansvaret for å bygge opp et fagmiljø slik at vi har kapasitet og kompetanse for de fremtidige prosjektene som kommer i Sør-Norge. Ruth er utdannet fra NTH i 1987 og har en Master innen Construction Management fra University of Colorado i 1991.

Tidligere har hun vært ansatt i Statens vegvesen og vært involvert i mange av de største samferdselsprosjektene i Norge, og var også med i utskillelsen og oppbyggingen av Mesta. Hun har vært avdelingsdirektør for geo- og tunnelseksjonen i Vegdirektoratet og har bl.a. initiert og bygget opp Tunnelskolen i Statens vegvesen. I tillegg har hun vært første kvinnelige formann Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), og er nå styremedlem i International Tunnel Association (ITA). Ruth har vært ansatt som Prosjektleder i LNS siden 1. januar 2011. Hun inngår i firmaets ledergruppe og vil rapportere til adm. direktør.

Forsiden nå