Nytt baneoppdrag til Mesta

Nytt baneoppdrag til Mesta

Mesta og Jernbaneverket signerte i går kontrakten for trinn 2 i fornyelsen av Drammensbanen mellom Lysaker og Sandvika. Kontrakten har en verdi på 72 mill. kroner.

Arbeidet går ut på å skifte massene i grunnen og lage dreneringer og føringsveier for kabler. Videre skal det lages fundamenter for transformatorer, signal- og koblingsskap og kontaktledningsmaster.                        

Mesta skal også bygge to hus, på 100 m 2 hver som skal inneholde tekniske installasjoner langs banen.

- Dette er et prosjekt som passer oss svært godt. Her får vi kombinert vår kompetanse fra tradisjonell anleggsvirksomhet med den betydelige kompetansen vi etter hvert har opparbeidet oss på jernbanetekniske arbeider, sier prosjektsjef for Bane og Anlegg Egil Bjørke i Mesta.

Forsiden nå