Norsk Stein på Jelsa.
Norsk Stein på Jelsa.

Nytt rekordår for norsk bergindustri

Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,7 milliarder kroner. Ca. 60% av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning.

Dette er ny rekord for produksjon og omsetning av mineralske råstoffer. Det forrige rekorden på 12,5 milliarder ble satt året før, i 2011. Ifølge NGU skyldes rekorden økende behov for jern, pukk og titanoksyd både i Norge og utenlands.

Bergindustriens ca. 6000 ansatte i 880 bedrifter tok ut 98 mill. tonn mineralske råstoffer i fjor.

Eksport

Jern, kalkstein, pukk, kull, ilmenitt, larvikitt og olivin og er de viktigste eksportproduktene. Eksportverdien har gått ned noe fra 7,5 til 7,4 milliarder kroner siste år til tross for gode priser på jern og større produksjon i Kirkenes hos Sydvaranger Gruver AS. 

Årsaken til endringene i eksporten er også at kullproduksjonen på Svalbard er kraftig redusert og trolig vil fortsette å minke over flere år, skriver forsker Peer-Richard Neeb.

Han skriver videre: Store Norske-konsernet eksporterer nå kull for 0,8 milliarder kroner (1,6 milliarder kroner i 2011). Eksporten av jern, pukk, kalkstein, titanoksyd og blokkstein/larvikitt har gått noe opp siste år. De siste 30 årene har det vært en betydelig strukturendring i næringen, men vi ser at både omsetningen og eksporten endrer seg hvert år avhengig av priser og behov både i Europa og på verdensmarkedet.

Norge har verdifulle mineralressurser

Neeb mener produksjon av jern fra Rana Gruber AS og Sydvaranger Gruve AS vil få den største veksten i produksjon og omsetning i årene fremover. Kullproduksjonen på Svalbard er kraftig redusert og trolig vil fortsette å minke over flere år.

Norge har særegne mineralressurser det ikke er lett å få tak i ellers i Europa: Kalkstein til papirindustrien, nefelinsyenitt og olivin, malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til vei og betongformål av meget god kvalitet. Blant annet fra devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt.

NGU anslår at Norge har en potensiell verdi på 2500 milliarder kroner i kjente mineralressurser.

Forsiden nå