Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Ønsker utlendingene velkommen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker utenlandske entreprenørselskaper velkommen til den norske anleggsvirksomheten.

 

- De bidrar til å styrke kompetansen og til å skjerpe konkurransen. Ikke minst er dette nødvendig med tanke på de store oppgavene som ligger i Nasjonal transportplan 2014-2023, sier han.

I det siste har det vært en debatt innen deler av bransjen om hva den økte tilstedeværelsen av utenlandske entreprenører betyr for bransjen og markedet.

Nødvendig

Veidirektøren skriver på sin blogg «Trygt Fram Sammen»:

«Foruten at utenlandske selskaper styrker kompetansen og skjerper konkurransen, er det også viktig og nødvendig for å møte den betydelige økte aktiviteten innen samferdselssektoren i årene som kommer.

Vi skal sammen med Jernbaneverket, som de dominerende byggherrer på anleggsområdet i Norge, legger til rette for at den samlede norske anleggsbransje kan utvikle seg videre gjennom utviklende og krevende oppgaver.

På den måten vil en sterkere utenlandsk konkurranse bidra til å styrke norske rådgivnings- og entreprenørselskaper. Derfor vil vi fortsatt legge til rette for at utenlandske selskaper skal komme til Norge gjennom direkte «markedsføring», ved å tilrettelegge konkurransegrunnlag og annet.»

Utenlandske entreprenørselskaper har vært representert på veianlegg i Norge i mange år. Mens de tidligere stod for en liten del av markedet, er tilstedeværelsen økende. I 2012  vant utenlandske selskaper 12 av de 22 største investeringskontraktene (kontrakter over 100 mill. kroner) på veisiden.

Forsiden nå