Eksempel på fylkesvei.
Eksempel på fylkesvei.

Opptil 75 milliarder venter på entreprenørene

Vel og merke om myndighetene er villige til å redde veistandarden her til lands.

 

I Norge finnes de totalt 44.200 kilometer fylkesveier, det tilsvarer litt mer en runde rundt jorda langs ekvator.

Men veiene forfaller. Torsdag la Statens vegvesen fram en rapport som viser hvor mye det vil koste å oppgradere disse veiene til god standard.

Anslaget ligger på 45 - 75 milliarder kroner.

Det er estimert å koste 55 milliard kroner å fjerne forfallet som har utviklet seg på fylkesveiene. At Vegvesenet opererer med stort spenn i kostnad (45-75 milliard kroner) skyldes at overslaget er usikkert.

Den dårlige nyheten her er altså at veistandarden er dårlig i Norge, men det visste du vel kanskje fra før. Den gode er at det ligger mye jobb å venter på norske, og utenlandske, entreprenører som bygger vei.

- Vi vet at vedlikeholdsetterslep kan påvirke både trafikksikkerheten og fremkommeligheten negativt. Samtidig vet vi at det er dårlig økonomi å la veistandarden bli så dårlig at det vil kreve omfattede og dyrere tiltak for å sette veiene i stand igjen. Med denne kartleggingen har vi fått et mye bedre bilde av hva det vil koste å utbedre vedlikeholdsetterslepet i fylkesveinettet, sier direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen.

Kartleggingen har registrert forfall i alle fylkene. Forfallet er størst i Nordland, der det vil koste 7,8 milliarder kroner å sette alt i stand. Deretter følger Hordaland med 6,5 milliarder, Troms med 5,8 milliarder og Møre og Romsdal med 5,6 milliarder.

Her kan du laste ned rapporten. 

Forsiden nå