Gruve 7 under Foxfonna.
Gruve 7 under Foxfonna.

Oversvømmelse i Gruve 7

Vannet fosset inn i Gruve 7 på Svalbard i sommer. På det verste ble 500.000 liter vann pumpet ut i timen.

Gruvesjef Ronny-André Olsen forteller til Svalbardposten at flommen av vann kom overraskende, og at det første massive innbruddet skjedde tidlig i juli. Vannet kom så plutselig og voldsomt at flere pumper måtte hentes med helikopter i Svea, for å hindre at gruven ble stående under vann.

Gruve 7 er omfattende etter å ha vært i drift i 40 år. Den ligger under Foxfonna, der vannet kom fra. En regntung sommer har bidratt til den store vannføringen i gruven.

 Vannet brøt seg inn i et gammelt utdrevet område ca. 4 km inne i gruven. Derfra flommet det inn i hovedstollen.

Forsyner Norges eneste kullkraftverk

Gruve 7 ligger 15 km fra Longyearbyen og har vært i produksjon siden 1975. Ca. 25 personer er ansatt i Gruve 7. Årlig produseres det ca. 70 000 tonn kull i gruva. Av dette blir 25 000 tonn levert til Longyearbyen Energiverk som er Norges eneste kullkraftverk og sørger for elektrisitet og oppvarming i Longyearbyen. Resten av kullet selges i første rekke til stålverk i Tyskland.

Kullaget i Gruve 7 er i gjennomsnitt 1,5 meter høyt. Produksjonen drives etter rom- og pillar-metoden. Det innebærer at når man tar ut kull, settes det igjen kullpilarer som holder fjellet oppe når kullet er tatt ut. Til å drive ut kullet brukes en continous miner (CM), som er en beltegående produksjonsmaskin som kan fjernstyres. Kullet fraktes på belter ut i dagen og transporteres videre med lastebil til Longyearbyen.

Forsiden nå