Pent brukt bomstasjon til salgs. 5000 kroner for de små, 10.000 for de store.
Pent brukt bomstasjon til salgs. 5000 kroner for de små, 10.000 for de store.

Pent brukt bomstasjon

Nå kan du legge inn bud på en pent brukt bomstasjon for så å være med på loddtrekning.

Arbeidene med å bygge om til moderne stoppfrie bomstasjoner er i full gang.

Fjernes

De gamle stasjonene skal fjernes, og i uke 44 starter jobben. Den første bua som forsvinner er på Fossum i Spydeberg.

- Den er bare å heise vekk, sier Geir Kalheim, ansvarlig for bomstasjoner i Statens vegvesen.

For salg

For et halvt år siden varslet han gjennom Smaalenenes Avis salg av pent brukte innkrevingsbuer.

- Vi har nå lagt ut de fem buene for salg gjennom doffin.no. I stedet for å starte en budrunde, selger vi hver bu for en fastpris, 5000 kroner for de små, 10.000 for de store.

Hvis flere interessenter, blir det loddtrekning.

Varsler byggestart

Regjeringen signaliserer byggestart for E18 mellom Knapstad og Retvet i Hobøl neste år.Dette er ett av flere veiprosjekter med bompenger. Statens vegvesen jobber på spreng med kostnadsramme og finansiering. Når disse tallene er ferdige, sendes saken til Stortinget, som fatter formell beslutning.

Signalet fra statsbudsjettet er et klart varsel om at denne parsellen får ja.

Snaue milliarden

Foreløpig anslag for den 6,6 kilometer lange veibiten, er på en snau milliard kroner.Mesteparten skal finansieres med statlige midler, men prosjektet inkluderer en ny bomstasjon vest for Elvestad. Denne skal hente inn penger til den samlede E18-utbyggingen i Østfold.

 

Forsiden nå