Demonstrasjon av radiostyrt gravemaskin på Hetronic Norges område på Dyrsku'n. Video: Klaus Eriksen, AT.no

Radiostyrt gravemaskin på Dyrsku'n

Seljord (AT.no): Hetronic Norge AS viste et system for radiostyring av maskiner på Dyrsku'n i Seljord.

Radiostyringen som de viste på Dyrsku'n ble lansert på Bauma 2019 i Tyskland.

Man kan radiostyre en maskin enten via en konsoll rundt skulderen eller et oppsett i en førerstol. I Seljord var Hetronics system satt opp til å styrte en Cat 301.7D via en førerstol utenfor maskinen.

- Styringen snakker direkte med maskinen via 434 megahertz, det er ikke via mobilnettet. Frekvensen vi bruker, er en stabil frekvens som går gjennom betong, sier daglig leder i Hetronic Norge, Ørjan Jahren Olsen.

Ørjan Jahren Olsen, daglig leder i Hetronic Norge AS, på Dyrsku'n 2019 for å vise sin radiostyringslysning av maskiner.

Man kan styre fra opp til 1500 meters avstand med dette oppsettet. 

Hetronic har levert mange radiostyringer til borapplikasjoner og maskiner, men har kun levert to førerstoler så langt. Alt bygges i Norge og Hetronic ser for seg et internasjonalt marked for sin teknologi.

De har ingen planer om å kjøre systemet sitt via nett- /skyløsninger, men kun ved direkte kommunikasjon innen nevnte 1,5 km på egen frekvens.

Forsiden nå