Kjør på sier venstrepolitiker i Gjøvik, Ketil Kjenseth.
Kjør på sier venstrepolitiker i Gjøvik, Ketil Kjenseth.

- Riksvei 4 i tunnel under Gjøvik

Rv. 4, fylkesvei 33 og Gjøvikbanen bør legges i tunnel under Gjøvik, foreslår Venstre-politiker Ketil Kjenseth.

- Når en først tenker en korridor for Rv. 4 under byen, bør en se om det skal være en felles korridor for Gjøvikbanen for å legge til rette for forlengelse av banen nordover. Vi bør også se på etablering av en korridor for Fv. 33 mellom Kallerud og baksiden av Byggmakker Skattum, sier Kjenseth til oa.no.

For ideen om å legge rv. 4 under byen er ikke ny. Den er en del av den såkalte ATP-prosessen (Areal og Transportløsnings-prosjekt) i Gjøvik som skal gjennomføres på lang sikt.

Kjenseth, som er valgt inn i Gjøvik kommunestyre og Oppland fylkesting, mener det må tenkes større, og tar med fylkesveien og jernbanen i kabalen.

Det er regnet på hvor mye det vil koste å legge stortrafikken under bakken i Gjøvik, men Kjenseth mener det i norsk sammenheng ikke er stort. De reisende må imidlertid ta sin del av regningen:

- Det vil være aktuelt å bruke både bompenger og buss- og togbilletter til et slikt prosjekt, sier Kjenseth til Oppland-avisen.

Forsiden nå