Et alternativ er en hengebru med et 3700 m langt hovedspenn.
Et alternativ er en hengebru med et 3700 m langt hovedspenn.

Se ferjefri kryssing av Sognefjorden

Hengebru, flytende hengebru og rørbru er alternativene Statens vegvesen ser på som mulige løsninger til kryssing av den 1300 meter dype fjorden.

En hengebru over Sognefjorden vil ha et hovedspenn på 3700 meter. Dette er et nesten dobbelt så langt hovedspenn som det lengste i verden i dag.

En flytebru kan bygges som en hengebru med tre spenn. To av brutårnene vil stå på flytende pontonger som blir forankret til bunnen.

En rørbru vil bestå av to rør som senkes til ca. 20 meter under overflaten. De to rørene er over 4 km lange og er koblet sammen med tverrgående stag. Rørene er koblet til store pontonger som flyter på overflaten. Rørbrua vil gå over i fjelltunneler på hver side av fjorden. Trafikantene vil oppleve rørbrua som å kjøre i en vanlig tunnel.

Veivesenet er åpne for at det kan være flere alternativer enn dette når de sju ferjedrevne E39-forbindelsene skal bli landfaste.

Forsiden nå