Se film av gigantisk asfaltoperasjon

Se film av gigantisk asfaltoperasjon

I løpet av seks døgn ble 92.000 m 2 rullebane frest og ny asfalt lagt.

Fem Wirtgen W220 og to Wirtgen W150 freste bort et 12 cm tykt lag i løpet av 30 timer på City Airport Bremen i Tyskland. Tre Vögele asfaltutleggere, to Super 1800-2 og en Super 2100-2, la ut et 8 cm tykt nytt lag asfalt. Asfalten ble fraktet til rullebanen av 60 lastebiler.

I løpet av de seks døgnene rullebanen (og flyplassen) var stengt, ble det også montert et nytt elektrisk anlegg på rullebanen.

Flyplassen sørget for å lage en spektakulær film (se over) av begivenheten med mange bilder fra luften.

Forsiden nå