Bjørn Laksforsmo (nederst til venstre) og Lars Reitan (midten øverst) med digitalt håndtrykk etter at kontrakten var signert.
Bjørn Laksforsmo (nederst til venstre) og Lars Reitan (midten øverst) med digitalt håndtrykk etter at kontrakten var signert. (Foto: Statens vegvesen)

Signerte driftskontrakt på 475 millioner kroner

Fredag 29. mai signerte direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, og adm. direktør i Svevia Norge AS, Lars Reitan, driftskontrakt.

Det dreier seg om driftskontrakt «9108 Østerdalen 2020-2025» som består av rv. 3 fra Kolomoen til Ulsberg i Trøndelag, E16 fra svenskegrensen til Kongsvinger, rv. 25 fra svenskegrensen til Hamar og rv. 2 fra svenskegrensen til Elverum.

Totalt handler det om 628,7 kilometer riksvei. Kontrakten har en varighet på fem år med oppstart 1.september 2020, og dreier seg om både sommer- og vinterdrift av riksveier og tilhørende sidearealer, samt noe mindre vedlikeholdsarbeid.

- Det var tre tilbydere som ga pristilbud på oppdraget. Sveiva Norge AS hadde lavest pris  og fikk derfor oppdraget. De øvrige tilbyderne var Mesta AS og Presis Vegdrift. Kontrakten ble signert digitalt – i et Teams-møte, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Den eksakte kontraktsummen er 475.068.500 kroner.

Forsiden nå