På reisetider.no kan du sjekke hvor lang tid det tar å kjøre til Oslo fra Skedsmo, Oppegård og Asker, og tilstanden på Ring 3 i Oslo.
På reisetider.no kan du sjekke hvor lang tid det tar å kjøre til Oslo fra Skedsmo, Oppegård og Asker, og tilstanden på Ring 3 i Oslo.

Sjekk bilkøen på mobilen

Nå kan du selv sjekke hvor lang tid det tar å kjøre de største innfartsveiene til byer i Norge.

På nettstedet reisetider.no kan du sjekke køene inn og ut fra Oslo og Trondheim. Nettstedet lover å legge til flere strekninger i Oslo og Trondheim enn dagens strekninger i tiden fremover. Det skal også komme opp reisetider på hovedveiene rundt Bergen og Stavanger etter hvert.

Informasjonen oppdateres hvert femte minutt. Reisetid i kollektivfeltet vises ikke.

Informasjonen innhentes ved hjelp av antenner langs vegen som registrerer passeringer av kjøretøy med Autopass-brikker. Registreringene er basert på krypterte data slik at enkeltkjøretøy ikke kan identifiseres, lover reisetider.no.

Forsiden nå