Slik dreneres vannet på slottsplassen

Slik dreneres vannet på slottsplassen

Slottsplassen får ikke bare et nytt grusdekke, men også et nytt dreneringsanlegg - med vannrenner, underjordisk rørsystem og et eget fordrøyningsmagasin.

Rehabiliteringen av Slottsplassen pågår for fullt. Gammel masse skiftes ut. Plassen skal bygges opp på nytt og gis et toppdekke av stabilisert grus. I tillegg skal området få et nytt system for håndtering av overflatevannet.

- Underlaget som legges er tett, så regnvann kan ikke trekke ned i bakken. Derfor må dreneringen tas hånd om på et annet vis, sier prosjektleder Haavar Vive i Statsbygg.

- Vi legger vannrenner langs kantene av Slottsplassen og etablerer et underjordisk rørsystem med et fordrøyningsmagasin, forteller Vive.

Både på nordre og søndre side av Slottsplassen etableres det nå underliggende betongrenner med tildekning av granitt. Granittelementene har rister av støpejern som gjør at vannet fraktes ned i betongrennene under. Så føres vannet ut fra betongrennene og ned til et fordrøyningsmagasin som etableres på nordre side av Slottsplassen og vest for Holberggangen. Dette magasinet består av prefabrikkerte kassetter med en kapasitet på 510 kubikkmeter.

- Dette er en mellomlagring av vannet, slik at mengden vann som slippes ut på overvannsnettet til Oslo kommune ikke overstiger tillat mengde, forklarer Vive.

Forsiden nå