Solid vekst i bygg og anlegg

Solid vekst i bygg og anlegg

2011 var et svært godt år for bransjen.

Foretakene innenfor bygge- og anleggsvirksomhet omsatte for 360 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 15 prosent fra 2010, opplyser Statistisk Sentralbyrå.

Sysselsettingen steg med 4,1 prosent og utgjorde nesten 200.000 personer i 2011. Antall foretak steg med 2,6 prosent og passerte 50.000 i 2011.

Foretakene som driver med oppføring av bygninger hadde en total omsetning på 178 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 20,2 prosent fra året før. Næringen sysselsatte cirka 71.600 personer, dette er 5,1 prosent flere enn i 2010.

Foretakene innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, det vil si utførelse av deler av bygge- og anleggsvirksomhet eller forberedelser for det, hadde en omsetning på 151 milliarder i 2011. Dette er en økning på 9,8 prosent fra 2010. Antall sysselsatte steg med 4,2 prosent, til 115.709 personer i 2011.

Innenfor anleggsvirksomheten steg omsetningen med 13 prosent, til 31,1 milliarder kroner i 2011. Næringen sysselsatte 12.519 personer, en liten nedgang i forhold til i 2010. 

Forsiden nå