Statens vegvesen trues med tvangsmulkt

Statens vegvesen trues med tvangsmulkt

Fylkesmannen i Aust-Agder vil gi veivesenet 100.000 kroner i mulkt hver uke.

Bakgrunnen er at avrenningen med aluminium fra et sulfidsteindeponi til Stordalsbekken gir høyere aluminiuminnhold enn tillatt i Kaldvellfjorden ved Lillesand.

Veivesenet hadde frist til 1. juli i år med å senke utslippene. Da dette ikke skjedde varsler fylkesmann Øystein Djupedal at det vil inndrives en tvangsmulkt på 100.000 kroner hver uke fra 1. oktober dersom kravet ikke er innfridd innen den tid.

Forsiden nå