Stor bot til Store Norske

Stor bot til Store Norske

Store Norske Spitsbergen Grubekompani har vedtatt forelegg på 700.000 kroner etter arbeidsulykker.

De to ulykkene skjedde i Sveagruva i 20. november 2011 og 20. desember 2012. Foreleggene er gitt for overtredelse av flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Ved det ene tilfellet fikk en mann store skader i beinet etter å ha blitt begravet av kull på et transportbånd. Ulykken skjedde da han skulle slå løs kull som hadde frosset fast i en silo. Sysselmannen på Svalbard mener at Store Norske før ulykken hadde unnlatt å foreta en tilstrekkelig risikovurdering av drift ved oppredningsverket, samt å gi nødvendig opplæring for driften av oppredningsverket.

Den andre ulykken førte til at en ansatt måtte amputere en arm etter å ha fått den i klem mellom en endetrommel og et transportbelte. Dette skjedde da han skulle løsne is og snø fra trommelen ved hjelp av en øks.

Store Norske har vedtatt forelegget på 700.000 kroner.

- Vi har akseptert forelegget og tar det til etterretning. Begge disse ulykkene er svært alvorlige hendelser med store konsekvenser for de involverte. Som de fleste ulykker kunne de ha vært unngått. Det er en viktig erkjennelse i hele organisasjonen, sier administrerende direktør Per Andersson i Store Norske, og fortsetter:

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss på alle områder med sikkerhet som øverste prioritet. Det er i etterkant av hendelsene gjennomført et stort forebyggende arbeid både i form av fysiske endringer på anlegget og i form av forbedrede rutiner og opplæring slik at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass, sier Andersson.

 

Forsiden nå