Store Norske innstiller leting etter mineraler

Store Norske innstiller leting etter mineraler

Store Norske Gull AS, som er et datterselskap i Store Norske‐k onsernet, har besluttet å innstille virksomheten for i år.

Selskapet har kartlagt gull og andre mineralforekomster på Svalbard og i Nord‐Norge i ti år, og det er den krevende økonomiske situasjonen for Store Norskekonsernet som er årsaken til beslutningen.

Det er foreløpig ikke aktuelt å avvikle selskapet, og konsernet vurderer løsninger der det kan være aktuelt å bringe inn partnere som vil være med og finansiere aktivitetene videre.

Nedbemanner

antall ansatte i Store Norske reduseres betydelig

Store Norske‐konsernet gjennomfører for tiden omfattende kostnadsreduksjoner. Blant annet skal . Lave kullpriser og mer krevende utvinning av det gjenværende kullet i Svea Nord førte til et underskudd på 234 mill. kroner for konsernet i 2012.

- Vårt mål er å gjøre Store Norske lønnsomt igjen snarest mulig. Det er uaktuelt å vende tilbake til en situasjon hvor selskapets drift må subsidieres av staten, sier adm. direktør Per Andersson i Store Norske.

Har aldri tjent penger

- Store Norske Gull har til nå drevet aktiv mineralleting i Troms og Finnmark, i tillegg til at gullforekomster på Svalbard er kartlagt. Sommerens planlagte leteaktiviteter på Vannøya og Ringvassøya i Troms samt i Karasjok‐området i Finnmark er lagt på is, sier daglig leder Morten Often i Store Norske Gull.

Store Norske Gull har til nå ikke hatt inntekter og representerer en årlig kostnad for Store Norskekonsernet på ca. 15 mill. kroner. Selskapets fem ansatte blir berørt av at mineralletingen nå innstilles.

Store Norske Gull ble etablert i 2003 og har 26 undersøkelsesrettigheter i Finnmark og 47undersøkelsesrettigheter i Troms, med et samlet areal på 215 kvadratkilometer. Selskapets letestrategi omfatter gull, kobber, nikkel og PGE (platinagruppens elementer). Store Norske Gull

hadde ikke planlagt virksomhet på Svalbard i 2013.

Fortsetter kartlegging av kull

Store Norskes kartlegging av ytterligere kullreserver på Svalbard blir ikke berørt av at virksomheten i gullselskapet innstilles.

Forsiden nå