Øystein Syltern (t.v.), daglig leder i Johs. J. Syltern AS, og Svein Soknes, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av delparsell to i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen.
Øystein Syltern (t.v.), daglig leder i Johs. J. Syltern AS, og Svein Soknes, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av delparsell to i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen.

Syltern bygger E39

Statens vegvesen og entreprenøren Johs. J. Syltern AS har i dag, 8. april, inngått kontrakt om bygging av delparsell to mellom Halsteinbrua og Høgkjølen på E39 i Sør-Trøndelag.

Kontraktssummen er på ca. 158 mill. kroner.

- Dette prosjektet har det vært snakket om i svært mange år. Nå er vi glade for at vi snart er i gang med den siste delen av jobben, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Entreprisen er en del av prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen, og delparsell to innebærer bygging av 7,75 km ny vei i jomfruelig terreng. Fra Doroa til Damtjønna får veien 6% stigning. Her blir det et 2,5 km langt forbikjøringsfelt. Tre bruer inngår også i prosjektet.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og skaper oss en felles kontraktforståelse. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i løpet av juni, sier byggeleder Per Randen i Statens vegvesen.

Byggetid for prosjektet er ca. 2 år med antatt ferdigstillelse høsten 2015.

Forsiden nå