Den nye reaktoranlegget MAN Diesel & Turbo har bygget for produksjon av syntetisk metan.
Den nye reaktoranlegget MAN Diesel & Turbo har bygget for produksjon av syntetisk metan.

Syntetisk metan til transport

MAN og søsterselskapet Audi har sammen med selskapet SolarFuel GmbH startet produksjon av syntetisk og CO 2-nøytral metan som kan brukes av gassdrevne biler.

Den syntetiske metangassen har betegnelsen Audi e-gas og har en kjemisk sammensetning som er lik metan produsert på basis av naturgass. Det nye produksjonsanlegget har kapasitet til å lage nok metan til å drive 1500 gassbiler 15.000 km i året. Audis interesse i prosjektet ligger i at fabrikken har lansert modellen Audi A3 Sportback TCNG som drives av komprimert metan, CNG. MAN-selskapet MAN Diesel & Turbo har produsert reaktoren som brukes til å produsere syntetisk metan.

Prosessen

Den nye gassfabrikken benytter fornybar elektrisk kraft fra solceller og vindkraft i en elektrolyse for å splitte vann i oksygen (O) og hydrogen (H). Hydrogenet kan selvsagt også benyttes i brenselceller for å produsere strøm til el-biler, men foreløpig eksisterer det nesten ikke infrastruktur til distribusjon av hydrogen. Derfor brukes hydrogenet til å produsere metan. Det skjer ved at hydrogenet reagerer kjemisk med CO 2 i MAN-reaktoren og blir til metan (CH 4). CO 2 er et avfallsprodukt fra en nærliggende biogassfabrikk. Ettersom man «gjenbruker» CO 2 på denne måten, er den syntetiske metangassen CO 2-nøytral.

Det er beregnet av fabrikken skal produsere 1000 tonn syntetisk metan i året. Dette binder kjemisk 2800 tonn CO 2 som tilsvarer det 224.000 bøketrær absorberer.

Forsiden nå