Terje Moe Gustavsen ønsker ikke lenger å se på at antall ulykker ved anleggene til Statens vegvesen øker.
Terje Moe Gustavsen ønsker ikke lenger å se på at antall ulykker ved anleggene til Statens vegvesen øker.

Tar opp kampen mot anleggsulykker

Flere kontroller og strengere kontrakter er veien Statens vegvesen ønsker å gå for å bekjempe ulykker i anleggsdriften.

De siste tre årene har det vært 13 dødsulykker på veianlegg i Norge.

- Dette er rett og slett uakseptabelt, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Tar grep

Så langt i 2013 har det allerede vært to dødsulykker, og vegdirektøren er bekymret for utviklingen, og ønsker derfor å ta grep.

- Allerede i løpet av våren kommer vi til å ta i bruk nye kontrakter der kravene til god HMS-oppfølging blir skjerpet. Vi vil også vurdere å utelukke entreprenører som ikke klarer å få ned ulykkestallene under et gitt nivå, sier Moe Gustavsen til Vegvesenets nettsider.

Sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger ønsker Moe Gustavsen å gjøre en felles front for bedre HMS og også å ta opp kampen mot sosial dumping. Jernbaneverket har i motsetning til Vegvesenet hatt en positiv utvikling de siste årene.

 Nå skal etatene samarbeide, utveksle erfaringer og samkjøre sine kontrollrutiner og innskjerping av kontrakter.

- Bransjeorganisasjonene og de store hovedentreprenørene er veldig opptatt av dette. Men skal situasjonen bedres må alle ta dette problemet på det dypeste alvor, sier Gustavsen - som forventer at hele bygg- og anleggsbransjen stiller opp i en felles dugnad.

Nulltoleranse

- Vi har nulltoleranse for sosial dumping og juks. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om utbetaling av minimumslønn, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, skal vi vurdere å heve kontrakten. Ved gjentatt brudd på bestemmelsene kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen, varsler vegdirektøren.

Tallet på utenlandske entreprenører har økt kraftig i Norge. I 2009 gikk to prosent av veianleggskontraktene til utenlandske selskaper. I 2012 var tallet 57 prosent. Av en total ramme på 9,9 milliarder kroner gikk 5,6 milliarder til utenlandske selskaper.

- Det er ikke noe skille i seriøsiteten knyttet til HMS mellom norske og utenlandske selskaper. Skillet går mellom seriøse og useriøse selskaper, sier vegdirektøren.

Forsiden nå