Bromstadvegen vil binde sammen bydelene Strindheim og Lade.
Bromstadvegen vil binde sammen bydelene Strindheim og Lade.

Teknobygg og PEAB konkurrerer om veikontrakt

Teknobygg Anlegg har gitt lavest tilbud på å bygge ny tverrforbindelse med forlengelse av Bromstadveien mellom Strindheim og Lade. Arbeidet omfatter bygging av ny bru over Nordlandsbanen med anleggsstart i august 2013.

Entreprisen inngår i veiprosjektet E6 Trondheim - Stjørdal, og er en av de siste entreprisene som igangsettes på Trondheimsparsellen i dette prosjektet.

- Det var skuffende få tilbydere, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Mange entreprenører deltok på tilbudskonferansen og flere tok ut papirer for å vurdere jobben.      

To tilbydere har levert inn tilbud på parsellen

 Teknobygg Anlegg AS, 83.975.233 kroner.

 PEAB, 108.304.396 kroner.

- Statens vegvesen vil kvalitetssikre tilbudene før kontrakten skrives, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Det er i tillegg mulighet for kontraktøren med opsjonsarbeid.

Bygger ny bru over Nordlandsbanen

Entreprisen omfatter bygging av 500 meter ny vei mellom Falkenborgveien ved Sirkus Shopping og Haakon VII's gate på Lade. Det skal bygges sykkelvei med fortau på begge sider, ny bru over Nordlandsbanen, støttemurer inntil Nordlandsbanen og ramper for gang- og sykkelvei. Dette arbeidet berører ikke veitrafikken.     

I skoleferien neste sommer skal midlertidige stålvegger ved Innherredsveien rives. Her skal det bygges støttemurer og nye adkomster ved Innherredsveien - Falkenborgveien, og fortau på sørsiden av Innherredsveien fra Persaunveien til Strindheimkrysset.

Entreprisen omfatter også bygging av ekspress sykkelvei mellom Bromstadveien og Arkitekt Ebbells vei, med tilhørende bruer over Leangen Alle og Haakon VIIs gate. Sykkelveien bygges for Miljøpakken. Det pågår reguleringsplanarbeid for dette området, og bruene er med som opsjon i entreprisen.

Forsiden nå