Bilde fra Stein i Vei 2012 i Sandefjord.
Bilde fra Stein i Vei 2012 i Sandefjord.

Tid for Stein i Vei

Kortreist stein er et av temaene på Stein i Vei-konferansen 2013. Huken pukk- og asfaltverk er på programmet.

Det er 183 påmeldte til årets utgave av konferansen, 13.-15. mars i Stavanger, som arrangeres av Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt.

Svein Willy Danielsen fra Sintef skal holde et innlegg om miljøbelastningene ved å ha pukkverk langt unna områdene der steinen skal brukes. Han etterfølges av Bård Bergfald fra Bergfald Miljørådgivning, som tar for seg Huken pukk- og asfaltverk.

Statssekretær Geir Pollestad kommer til konferansen. Det knytter seg spenning til om han kan komme med noen utsagn om hvor mange penger det skal brukes på vei i årene fremover. Nasjonal transportplan skal jo som kjent legges frem etter påske.

Asfalt og byggeråstoffer

- Det er også første gang vi har parallelle delsesjoner på en del av konferansen, der deltakerne kan velge mellom temaene asfalt og byggeråstoffer, sier Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

På konferansens siste dag presenteres Rogaland som anleggs- og steinfylke. Ryfast og fylkets steinindustri skal omtales.

- Nesten halvparten av all stein som hentes ut av pukkverk i Norge kommer fra Rogaland, sier Gammelsæter.

Forsiden nå