Tillat for alle kjøretøy i Gudvangatunnelen

Tillat for alle kjøretøy i Gudvangatunnelen

Nå åpner Statens vegvesen også opp for at personbiler kan kjøre kolonne i Gudvangatunnelen. Regn med opp til to timers ventetid.

Reparasjonsarbeida i Gudvangatunnelen er kommet så langt at det er mulig å åpne tunnelen for kolonnekjøring for alle kjøretøy. Det skjer fra fredag 30. august kl. 10.00.

Trafikantene må regne med opp til to timers venting ettersom det fortsatt foregår en del arbeid i tunnelen. Det blir oppstilling av kolonne i Gudvangen og ved Langhuso mellom Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen. Statens vegvesen vil ha manuell dirigering av trafikken fra Flåm til Langhuso for å sikre at køen ikke blir stående inn i Flenjatunnelen.

Forsiden nå