Det er nærmest krigersk stemning mellom lastebilgeneral Geir A. Mo (t.v.) og speditørenes talsmann Erling Sæther.
Det er nærmest krigersk stemning mellom lastebilgeneral Geir A. Mo (t.v.) og speditørenes talsmann Erling Sæther.

Transportkrigen fortsetter

Det er brutt ut nærmest full krig mellom speditørene og lastebilæringen.

Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport liker dårlig NLF-sjef Geir A. Mos utspill vedrørende internasjonal transport og kabotasje.

Mo godtar som kjent ikke at utlendinger kommer til landet og overtar en hel næring. Han roper på like vilkår.

På ville veier

- Transportkjøperne må ansvarliggjøres og speditørene, som er på ville veier i sin tolkning av kabotasjeregelverket, må komme på bedre tanker, hevder blant annet NLF-sjefen som understreker at like markedsvilkår må være det overordnede målet for å møte de internasjonale utfordringene.

Speditørene reagerer

På vegne av NHO Logistikk og Transport har næringslivsdirektør Erling Sæther i dag sendt brev til Samferdselsdepartementet og NLF med svar på en uttalelse NLFs styre har publisert om internasjonal transport og kabotasje.

Negativ omtale

- Vi mener NLF stadig omtaler den internasjonale trafikken på en ensidig og negativ måte. Våre medlemsbedrifter sysselsetter 9000 lastebiler hver dag, de fleste er norske og mange er NLF-medlemmer. Det beste ville vært om NLF, som representerer en stor del av speditørenes og samlasternes leverandører, ville tatt kontakt med oss for å utvikle felles mål og strategier. Det skjedde ikke. I stedet er det mediene som dyrkes. Vi står fortsatt på samarbeidslinjen, noe vårt brev bærer preg av, skriver Sæther.

Flere polakker

Mens transportkrigen pågår øker bare grensetransporten med polske lastebiler.

I 2012 fraktet polskregistrerte biler 30% mer gods inn og ut av Norge enn året før. Markedsandelen økte fra 4% til 4,8%. Totalt fraktet utenlandske lastebiler nærmere 60% av den totale godsmengden som ble transportert over grensen med lastebil.

Forsiden nå