Transportløyve vil forutsette norsk etablering

Transportløyve vil forutsette norsk etablering

Forslag om at firmaer som søker om transportløyve må være etablert i Norge er sendt på høring. Det holder ikke med postboks dersom forslaget går gjennom.

- Egentlig bør dette være selvsagt. Når et selskap skal drive virksomhet i Norge må selskapet være representert med ansatte som kan sørge for at norske regler blir fulgt, og eventuelt stilles til ansvar ved lovbrudd, sier direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Robert Aksnes til Lastebil.no.

Uttalelsen kommer i forbindelse med Samferdselsdepartementets forslag til endring av Yrkestransportloven.

NLF støtter Samferdselsdepartementets forslag om en hjemmel til å kreve at transportører som søker om løyve, skal være etablert i Norge. Forslaget som ble sendt ut på høring før jul, er en del av flere forslag til endring av yrkestransportloven.

En del av lovendringene foreslås for at Norge skal ha felles regler med EU-landene når det gjelder vilkår for å utføre godstransport på vei, samt felles regler for tilgang til det internasjonale markedet.

- Dette forslaget vil kunne bidra til bedre kontroll med utenlandske firma som etablerer seg i Norge. Å ha en norsk postboks-adresse vil etter forslaget ikke være nok for å kunne lovlig drive godstransport i Norge, sier Aksnes.

Forsiden nå