Flere biler gir mer kø.
Flere biler gir mer kø.

Tre millioner biler

Det er 100 år siden motoriserte biler fikk lov å kjøre på norske veier. Og nå er det mange av dem.

I 1912 vedtok Stortinget en lov om motorvogner. Loven trådte i kraft i 1913 og tillot at Norges da 1000 biler fikk lov å kjøre på hovedveinettet.

Siden har bilparken vokst jevnt og trutt. Og i fjor passerte antallet tre millioner registrerte kjøretøy. Antall personbiler alene var 2.442.964.

Det er 75.000 flere registrerte enn ett år tidligere, opplyser Statsens vegvesen. Med «biler» menes her personbiler, busser, varebiler, kombinertbiler, lastebiler med mer.

- Det er positivt at det kommer nyere, mer trafikksikre biler inn i kjøretøyparken. Det kan være et bidrag til lavere ulykkestall på vegene.

- På den annen side er det grunn til å bekymre seg dersom flere sjåfører og flere biler innebærer mer rushtidskjøring mot de store byene i Norge. Med den store befolkningsveksten i sentrale strøk må trafikkveksten må skje med kollektivtrafikk, samtidig som flere bør gå og sykle på de kortere distansene, sier vegdirektøren.

Det er nå 3, 177.388 gyldige førerkort her til lands, noe som er 40.000 flere enn for ett år siden. 

Forsiden nå