Kommunene Skodje og Rauma har anskaffet brøytetjenester på ulovlig vis.
Kommunene Skodje og Rauma har anskaffet brøytetjenester på ulovlig vis.

Ulovlig utlysing av brøyteanbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt to kommuner gebyrer på henholdsvis 250 000 kroner og 370 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

I stedet for å kunngjøre konkurransene om brøytetjenestene i Doffin-databasen, ble konkurransene kun annonsert i lokalaviser. Dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til kunngjøring, melder KOFA.

Ville skåne mindre leverandører

Kommunene, Skodje og Rauma, mente at kontraktene måtte ses hver for seg, da grunnen til oppdelingen var praktiske, geografiske og klimatiske årsaker. Kommunene mente også at dersom hele vintervedlikeholdet måtte kunngjøres i Doffin-databasen, ville dette i praksis føre til at mindre leverandører ikke kunne delta.

Klagenemnda melder at selv om enkelte slike momenter etter omstendighetene kan ha betydning, kunne de i foreliggende saker ikke rettferdiggjøre en oppdeling av kontraktene. Klagenemnda fant derfor at kontraktene måtte ses i sammenheng ved beregningen av anskaffelsens verdi. Gebyrene utgjorde ca. 10 % av kontraktenes verdi.

- Alvorlig brudd

Ulovlige direkte anskaffelser anses som det mest alvorlige bruddet på det offentlige innkjøpsregelverket fordi manglende kunngjøring helt unntar kontrakten fra konkurranse. Manglende konkurranse kan føre til at det offentlige bruker mer penger enn nødvendig ved kjøp av varer eller tjenester, eller at man ikke får det beste tilbudet.

Regelverket skal også sikre at allmennheten har tillit til at offentlige tjenesteoppdrag tildeles på en effektiv og objektiv måte, og at det er størst mulig grad av likebehandling av private leverandører.

- Gebyrene er gitt fordi det var klart at anskaffelsene skulle vært kunngjort, sier Anneline Vingsgård, sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Forsiden nå