Petter Haas Brubakk oppfordrer regjeringen til å ta grep.
Petter Haas Brubakk oppfordrer regjeringen til å ta grep.

Vei og jernbane forsinket

To tredjedeler av nye veiprosjekter og tre fjerdedeler av jernbaneprosjektene er forsinket etter fire år.

Det viser en ny rapport utarbeidet for NHO.

Forverring

Dette er en forverring i forhold til for to år siden, da om lag halvparten av alle prosjekter var forsinket.

- Dette er en uheldig utvikling og får som konsekvens at viktige prosjekter for næringslivet blir forsinket, sier direktør for næringspolitikk Petter Haas Brubakk i NHO.

NTP-hensyn

Han understreker at regjeringen legger for stor vekt på at de har overoppfylt Nasjonal transportplan (NTP), for 2010-2019.

- Det er bra at de har greid å følge opp planen økonomisk, men som vår analyse viser, så har de ikke greid å levere prosjektene. Hovedårsaken til forsinkelsene er manglende planavklaringer og politiske vedtak, sier Brubakk.

Må tas grep

- Det er nødvendig at regjeringen i neste NTP, som legges frem rett over påske, gjør grep som sikrer en raskere og mer effektiv planprosesser, fortsetter Brubakk.

- Vi må ikke stille oss slik at vi om fire år havner i samme situasjon som nå, med store forsinkelser. I Samferdselsløftet, som er hele næringslivets innspill til NTP 2014-2023, kommer vi med en rekke forslag til hvordan man kan få til en bedre og mer effektiv planlegging.

Forsiden nå