Veidekke startet gressbrann

Veidekke startet gressbrann

Den tørre værtypen i Sør-Norge den siste tiden har ført til gressbrann ved kantklipping.

Tirsdag 23. juli hadde entreprenøren Veidekke et branntilfelle under kantklipping langs fylkesvei 213 i Buskerud. Klipperen antente gresset - og all videre kantklipp ble innstilt umiddelbart som følge av dette. Utstyret som ble brukt i dette tilfellet var en klippemaskin med kjettinghode.

Bilføreren som kjørte bak kantklipperen fikk heldigvis slukket tilløpet til brann, og varslet føreren av kantklippmaskinen etterpå. Derfor kom det ikke til større skader på omgivelsene.

- Det skyldes vel at kjettingene slår over steiner og lignende, og gnistene antenner den tørre vegetasjonen langs veien. Nå når det er så tørt som nå, kan nok dette være farefullt, sier Vidar Endrerud, overingeniør ved veiseksjonen i Buskerud.

Innstillingen av kantklippen gjelder foreløpig for Hallingdalskontrakten, men Endrerud henstiller til at det tenkes på dette også i andre kontrakter.

Fungerende avdelingsdirektør  Tore Braaten i Vegavdeling Buskerud er enig i at kantklippen må utsettes inntil den store brannfaren er over - og innfører kantklipp-stopp for Buskeruds vedkommende langs riks- og fylkesveier der det kan være fare for gress- og skogbrann. Vegavdeling Telemark har tatt en tilsvarende beslutning.

Forsiden nå