Cat 992C med «verdens største steinrake».
Cat 992C med «verdens største steinrake».

- Verdens største steinrake

Husker du saken om «verdens største steinrake»i A&T nummer 11, 1989?

Storebror Cat 992, altså C-modellen, hjullasteren fra P&B A/S med en vekt på 104 tonn med væskefylte hjul er nå levert i en egen versjon for blokksteinindustrien til larvikittfirmaet Lundhs Labradoreksport A/S. Det som måtte modifiseres hos leverandøren i forhold til importert standard, var hydraulikk- og drivstofftankene for å få plass til snøkjettinger. Det er også satt på 50-lags dekk i samme dimensjon som på standardmaskinen. Dessuten måtte det lages en ny hurtigkopling, da dette ikke fantes til en så stor hjullaster tidligere. Hurtigkoplingen er laget ved Gjerstad Mek. Verksted A/S, og de har også levert steinskuffa.

- Verdens største steinrake

Til den nye hjullasteren er det levert ei steinrake som er 14,5 meter lang, og som veier 12 tonn - ei steinrake som sies å være verdens største. Den er produsert hos steinutstyrsspesialisten Staalaker A/S, og for at steinraka skal tåle kjempekreftene den blir utsatt for, er tverrsnittet på hurtigkoplingsplata 2,5x2 m.

Raka er bygd opp som en «kassekonstruksjon» med innvendige spant og avstivning. Formen er slik at man oppnår størst stivhet inne ved hurtigkoplingen. Det er brukt ST52 stålplater med 20 mm tykkelse i topp og bunn og 8 mm i sidene.

Gjerstad har produsert den store steinskuffa.
Gjerstad har produsert den store steinskuffa.

Forsiden nå