Panamakanalen er snart 100 år gammel og sliter med kapasiteten.
Panamakanalen er snart 100 år gammel og sliter med kapasiteten.

Vil bygge konkurrent til Panamakanalen

Nicaragua vil  bygge et alternativ til Panamakanalen, noe som kan generere 40.000 jobber i 11 år.

Et kinesisk konsortium vil betale byggingen av den nye kanalen i bytte mot en stor andel av inntjeningen fra den potensielt svært lukrative vannveien.

Prosjektets kostnad er stipulert til 40 milliarder USD. Hvis det blir gjennomført, kan prosjektet føre til at Kina styrker kontrollen over verdenshandelen betraktelig - på bekostning av USA.

Det er presidenten i Nicaraguas nasjonalforsamling, Ree Nuñez som har kommet med opplysningene, ifølge den britiske avisen  The Guardian. Navnet på det kinesiske selskapet som er involvert er foreløpig ikke kjent. 

Den kinesiske aktøren skal i bytte mot byggingen av kanalen få drive kanalen i 100 år.

Den nye kanalen vil trolig bygges gjennom Nicaraguasjøen, som er en stor innsjø midt i det mellomamerikanske landet. Den nye kanalen vil få en bedre kapasitet enn den 99 år gamle Panamakanalen, som i dag er det eneste alternativet for skip som vil seile fra Atlanterhavet til Stillehavet uten den farlige omveien rundt Kapp Horn.

Ifølge Nicaraguanske myndigheter, er kanalen planlagt å bli 22 meter dyp, 20 meter bred og 286 km lang.

 Ifølge de første planene ville det første skipet kunne seile gjennom kanalen seks år etter byggestart. Det er uklart om det fortsatt er tilfellet. Anleggsarbeidet med kanalen kan gi rundt 40.000 arbeidsplasser i 11 år, og kanalen vil kunne doble BNP per innbygger i Nicaragua når den er ferdig.

Forsiden nå