Villreien på Hardangervidda er Europas siste. Her fotografert ved Fagerheim etter at de hadde krysset riksveien for noen år siden. (Foto: Espen Braata)
Stengte bommer på hver side av Hardangervidda har kunnet bli resultatet om reisdyrene nærmet seg veien. I år bli ikke veien stengt i jula selv om dyrene er nær veien. (Foto: Espen Braata)
Selv om det er påskevær på Hardangervidda kan veien bli stengt. Er villreinen for nær skal veien stenges. (Foto: Espen Braata)

Villreinen stenger ikke Rv7 likevel

Villreinen har ikke lenger fritt leide på Hardangervidda. Som AT.no skrev nylig står det 2000 reinsdyr bare kilometere fra Rv7. Nå har Miljødirektoratet kommet til at veien ikke behøver stenges om dyrene nærmer seg veien denne julen.

Reinsdyrene på Haradangervidda er den siste villreinstammen i Europa. For å ikke stresse dyrene inngikk Miljødirektoratet og Statens Vegvesen i 2003 en avtale om at vegen skulle stenges hvis reinsdyrene er i nærheten av veien.

I avtalen ligger det at det skal forsøkes å la veien være åpen i forbindelse med de store feriene.

Les om bakgrunnen for villreinavtalen

Nå har Miljødirektoratet bestemt at veien ikke skal stenges i jula. Likevel opprettholder de forbudet mot å stoppe inne på fjellet mellom bommene på Haugastøl og ved Leiro.

– Den generelle situasjonen på Hardangervidda er for tiden ikke spesielt utfordrende for villreinen. Etter en samla vurdering i samråd med vegvesenet, vil vegen derfor ikke bli stengt av hensyn til villrein fra og med i dag og til og med 3. januar, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

GPS-sporingen på reinsdyrene viser at de holder seg rimelig i ro.

Dermed har trafikantene som skal krysse mellom øst og vest over Hardangervidda en ting mindre å bekymre seg for.

Forsiden nå