Volvo FM MetanDiesel
Volvo FM MetanDiesel

Volvo og Shell med globalt gass-samarbeid

Volvo Trucks og Shell er blitt enige om å samarbeide globalt når det gjelder innføring av LNG - Liquefied Natural Gas (flytende naturgass) som drivstoff for kommersielle tunge lastebiler.

Basert på Volvos nye MetanDiesel-konsept, hvor LNG kan brukes i dieselmotorer, og Shells LNG-kompetanse og infrastrukturinvesteringer, vil de to selskapene koordinere sine aktiviteter, og aktivt støtte en bredere bruk av LNG i transportsektoren.

- Shell er en sentral aktør i dette markedet, og vi er en av de ledende lastebilprodusenter, med en energi-effektiv gasslastebil allerede tilgjengelig på markedet. Sammen tror vi at vi kan forbedre og øke hastigheten på innføringen av LNG til transportbransjen, både gjennom egne aktiviteter og ved å inspirere andre, sier Lennart Pilskog, sjef for Public Affairs hos Volvo Trucks.

Selskapene er i gang med den første fasen, som fokuserer på utvalgte markeder i Sentral-Europa og i USA.

Avtalen er ikke-eksklusiv begge veier. Pågående eller fremtidig samarbeid og dialog med andre partnere vil ikke bli påvirket av denne avtalen.

Gass for langtransport


Naturgass er i dag brukt i komprimert form (CNG) i bybusser og mindre kommersielle kjøretøyer. For å være i stand til å utføre lengre transportoppdrag må kjøretøyet imidlertid kunne ha en større mengde drivstoff ombord. Dette er gjort mulig gjennom at motoren kan kjøres på LNG, i og med at denne gassen har en mindre volum i flytende form.

Volvo FM MetanDiesel er utstyrt med den nye metan-diesel-teknologien, og bruker flytende gass som sitt viktigste drivstoff. Bilen er allerede tilgjengelig i Sverige, Nederland og Storbritannia, og markedene er under utbygging og vokser i Spania, Italia, Tyskland, Belgia og Frankrike.

- Vi ser et betydelig potensial for vår gass-lastebil og vil fortsette utbyggingen i flere markeder, sammen med utviklingen av vår produksjonskapasitet og gassinfrastruktur.  Flytende naturgass i en dieselmotor er svært energieffektiv, det er et nytt drivstoff-alternativ som kan dominere drivstoff for tunge kjøretøy i overskuelig fremtid, avslutter Lennart Pilskog.

Utvidet bruk av LNG vil også forenkle distribusjonen av flytende biogass (LBG), produsert fra fornybare kilder.

 Om naturgass og biogass


Både naturgass og biogass består i hovedsak av metan. Når naturgass forbrennes, frigir det mindre CO 2 enn diesel, og det frigjør ikke svovel, tungmetaller eller aske i atmosfæren. Naturgassreserver er beregnet å vare lenger enn råoljereserver. Biogass er klimanøytralt og kan være laget av avfall og andre organiske kilder.
Flytende naturgass (LNG) er naturgass som er avkjølt til det punkt der det blir flytende. Det er i hovedsak brukt til produksjon av varme og elektrisitet, noe som gjør det allment tilgjengelig allerede i dag. Det er normalt rimeligere enn diesel.

Om Volvo FM MetanDiesel:
Bilen kan kjøre ca. 1000 km på en tank med gass.
Motoreffekten er på 460 hk, dreiemoment er 2 300 Nm.
Brukes i kjøretøyer med totalvekter på 40 til 60 tonn.
Motoren bruker diesel for å tenne LNG. Proporsjonene er opptil 75% gass og 25% diesel, avhengig av type av transport og kjøresyklus.
I trykktank blir gassen lagret ved en temperatur på mellom -130 og -140°C for å holde det i flytende form.
Kan kjøres på både LNG og LBG.
Euro 3 og Euro 5-motorer kan også kjøre på diesel, noe som kan være en fordel i situasjoner der LNG ikke er tilgjengelig.

Forsiden nå