Moelven-materialer hos Moelven Valåsen.

- Et år med store svingninger

2022 ble det nest beste året i Moelvens historie, men det vil likevel bli husket som et krevende år.

Publisert

- Første halvår var preget av høykonjunkturen vi har hatt siden 2020, men så snudde det brått utover høsten. Nå er det en helt annen hverdag som rår, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

Moelven omsatte for 14.439 millioner kroner i 2022, og leverte et driftsresultat på 1757 millioner kroner. Sammenlignet med 2021, som var Moelvens beste år gjennom tidene, ble det en nedgang i driftsresultat på 1229 millioner kroner. Omsetningen gikk ned 433 millioner kroner fra 2021 til 2022.

2022 ble et todelt år. I første halvår hadde Moelven et driftsresultat på over 1600 millioner kroner. Det neste halvåret ble preget av markedsnedgang kombinert med kostnader til strukturelle grep og nedskrivinger av varelager. I andre halvår ble driftsresultatet på ca. 130 millioner kroner.

- Aldri før har vi opplevd en så markant endring i løpet av ett år, sier Kristiansen.

Usikkerheten rår

Det skandinaviske markedet for trevarer bremset kraftig opp i løpet av 2022, og det har også vært mindre etterspørsel i flere regioner internasjonalt, spesielt i Europa. Prisene på trevarer har gått ned, samtidig som produksjonskostnadene har gått kraftig opp. De økte levekostnadene gjør at forbrukerne kjøper mindre trevarer, og proffmarkedene for nybygg og oppussing har også dalt kraftig den siste tiden.

- Vi har snakket om usikkerhet siden pandemien, og vi har varslet at vi går inn i krevende tider. Men hvor lenge det vil vare, er helt umulig å si. Vår jobb er å håndtere usikkerheten i det korte perspektivet, samtidig som vi jobber etter våre langsiktige strategier, forklarer Kristiansen.

Moelven har alt fått kjenne på konsekvensene av de endrede tidene, gjennom nedskjæringer ved byggmodulvirksomheten i Norge og Sverige. I Norge er en produksjonslinje lagt ned, og dette rammet ca. 50 medarbeidere.

På svensk side har 20 personer blitt varslet om oppsigelse som følge av lavere etterspørsel etter moduler til anleggsmarkedet. I tillegg er 16 medarbeidere permittert ved en avdeling i Moelven Limtre på Vatnestrøm, og 6 personer har fått permitteringsvarsel ved Moelven List på Eidsvoll.

Investerer for fremtiden

Selv om det for øyeblikket er krevende tider, har Moelven tatt store grep for å styrke konkurransekraften. Konsernet har brukt de gode tidene til å beslutte omfattende investeringer, og har bygd opp en kapitalbase som sikrer gjennomføringen av prosjektene.

I 2023 har konsernet planlagte investeringer for rundt en milliard kroner. Dette er tiltak som skal styrke utviklingen av konsernet og bedre konkurransekraften.

- Moelven har en investeringsportefølje som vi aldri før har hatt. Dette er tydelig signal på vår framtidstro. Det er en urolig verden, men vi er overbevist om at klimasmarte produkter og løsninger i tre kommer til å vinne stadig nye terreng, og i det terrenget skal vi hevde oss, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS