Per Hedebäck, CEO og konsernsjef i iBinder AB, har planene klare for Byggnet.
Per Hedebäck, CEO og konsernsjef i iBinder AB, har planene klare for Byggnet.

iBinder kjøper opp Byggnet

Publisert

Gjennom oppkjøpet av Byggnet vil iBinder bli en ledende nordisk digital plattform for effektiv administrasjon og samarbeid i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Hvert år bruker 3000 kunder bedriftens løsninger for å sikre effektiv drift og kvalitet i sine prosjekter. Selskapene har håndtert over 70.000 prosjekter i 8 land.

Digitalisering innen bygg- anlegg- og eiendomsbransjen er i full gang. Hele markedet er drevet mot en mer digitalisert prosess som skaper muligheter for å tilpasse samarbeid og kommunikasjon helt ned til individnivået. Ved å utvikle og tilby brukervennlige løsninger for informasjonsadministrasjon og samarbeid gjennom hele livssyklusen til en eiendom, spiller iBinder en sentral rolle i denne transformasjonen.

- På bakgrunn av økende krav til digitalisering, lønnsomhet og bærekraft, ser flere og flere i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen viktigheten av å digitalisere hele prosessen og informasjonsflyten - fra planlegging til forvaltning. Her kan vi hjelpe kunder ved å tilby brukervennlige, men kraftige digitale verktøy. Med oppkjøpet av Byggnet ønsker vi å nå enda flere kunder, akselerere utviklingen og møte det økende behovet i markedet, sier Per Hedebäck, CEO og konsernsjef i iBinder AB.

- Vi ser at kundene møter store utfordringer når de prøver å implementere digitale løsninger. Derfor er det viktig med løsninger som er basert på enkelhet og med brukeren i fokus. Vårt tilbud er rettet mot alle brukere i byggeprosessen, som er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. For at vi skal lykkes, må kundene våre også lykkes, sier Per Hedebäck.

Byggnets tidligere eier, Arkitektkopia AB, vil samarbeide med iBinder for å utvikle markedet. For Byggnets eksisterende brukere betyr avtalen med iBinder at Byggnet vil få økte ressurser til produktutvikling og sikre best mulig kundeopplevelse i fremtiden.

- Oppkjøpet er strategisk viktig for iBinders fortsatte vekst, dette gir oss en helt ny plattform å bygge videre på for en utvidelse også utenfor Norden. Vi er veldig fornøyde med oppkjøpet, sier Paul Fischbein, styreleder i iBinder AB. iBinders oppkjøp av Byggnet ble fullført i slutten av april 2021.

Powered by Labrador CMS