AF Gruppen har inngått kontrakt med Statsbygg for samspillsfase 2 (prosjektering og bygging).
AF Gruppen har inngått kontrakt med Statsbygg for samspillsfase 2 (prosjektering og bygging).

Inngår avtale med Statsbygg om bygging av Vikingtidsmuseet

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statsbygg for samspillsfase 2 (prosjektering og bygging). 

Partene har vært gjennom samspillsfase 1 for å optimalisere løsninger, kvaliteter og prosjektgjennomføring, og partene er nå enige om samspillsfase 2, selve byggingen av museet. 

Bygget vil ha strenge funksjonskrav for å sikre gjenstandene og har krav til høy bestandighet og lang levetid for konstruksjonen. Entreprisen omfatter 9300 m² nybygg i direkte tilknytning til det eksisterende Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.  Kontraktsverdien for samspillsfase 1 og 2 er 1447 millioner kroner eksklusive opsjoner.

Grunnarbeidene ble påbegynt mars i år. Hoveddelen av byggearbeidene vil pågå i 2024, 2025 og 2026.

– I samspill med Statsbygg har vi funnet de beste løsningene for bygging av museet, og vi ser frem til den videre gjennomføringen av prosjektet. Vikingtidsmuseet har en samling som er enestående i verdenssammenheng, og det nye museet vil utvilsomt bli en internasjonal attraksjon, sier konsernsjef Amund Tøftum.

Powered by Labrador CMS