Nye Drammen tinghus.

NCC bygger Drammen tinghus for Statsbygg

NCC starter arbeidene med Drammen tinghus etter at Stortinget forrige uke vedtok budsjettrammen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det nye tinghuset på totalt 3600 m², blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. Kontrakten er på 120 millioner kroner.

Gjennom en grundig optimaliseringsfase der byggherre, brukere, arkitekter og NCC har stilt med solide fagressurser er bygget optimalisert, blant annet med tanke på effektive prosesser i tinghuset.

- Statsbyggs engasjement og fagkompetanse har bidratt til svært god dialog med vår prosjektorganisasjon og gode løsninger i den første samarbeidsfasen hvor bygget er optimalisert. Samarbeidet, og involveringen av brukere, gir trygghet for at bygget vil innfri sin funksjon. Nå gleder vi oss til byggeprosessen og det ferdige resultatet, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

- Vår erfaring er at et vellykket samarbeid før byggefasen starter er et sentralt virkemiddel for å redusere usikkerhet og risiko i gjennomføringsfasen, sier Nygård.

Bærekraftig og papirløs byggeplass

Byggeplassen vil bli fossilfri og valg av materialer sikrer et godt inneklima i det ferdige bygget. I tillegg bygges Drammen tinghus etter passivhusstandard og i byggeperioden skal NCC oppnå en reduksjon på 30 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Bygget dokumenteres som papirløs byggeplass, hvor samtlige tegninger håndteres i BIM-modeller. Dette er også sentral informasjon for en god driftsfase.

Drammen tinghus skal være ferdig for overtakelse våren 2023, deretter følger en prøvedriftsperiode frem til endelig overtakelse i oktober samme år.

Kontrakten ble signert 12. mars, men hadde forbehold om endelig finansiering. Den ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i andre kvartal i år.

Powered by Labrador CMS