Grafen viser prisutviklingen for byggekostnader fra 1990 til starten av 2023, justert for KPI. Tallene er hentet fra SSB.
Grafen viser prisutviklingen for byggekostnader fra 1990 til starten av 2023, justert for KPI. Tallene er hentet fra SSB.

Oppussingsmarkedet stabiliserer seg etter store prisøkninger i 2021 og 2022

Etter to år med stor prisøkning i byggekostnader, ser man at vareprisene roer seg, og at entreprenørene har mer ledig kapasitet

I 2021 og 2022 ble oppussings- og byggeprosjekter dyre da byggekostnadene økte kraftig.

– 2022 ble sterkt rammet av prisøkninger, rentehevinger og generelt turbulent økonomi for mange, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.

Byggstart kobler privatpersoner med kvalitetssikrede entreprenører, og har fått observere fra første rad hvordan prisutviklingen i markedet har rammet både kunder og entreprenører.

– I fjor spurte mange oss om det ville lønne seg å vente når prisene var så høye, forteller Jebsen.

Selv om Byggstart selv opplevde vekst i formidling av prosjekter, viste det seg at hele 1 av 4 utsatte eller reduserte et prosjekt på grunn av de høye prisene, ifølge en spørreundersøkelse utført av Norstat på Byggstarts bestilling våren 2022. Men har det noensinne lønnet seg å vente?

Andreas Jebsen er daglig leder i Byggstart.
Andreas Jebsen er daglig leder i Byggstart.

Tall på byggekostnader viser at det med få unntak ikke har lønnet seg å vente de siste tjue årene. På den andre siden var ikke den voldsomme prisøkningen i 2022 bærekraftig.

– Med det vi ser i markedet nå, tror vi det er å forvente at byggekostnader vil flate ut, om ikke til og med gå litt ned mot slutten av 2023, sier Jebsen. – Det er nå lettere for våre kunder å få tilbud fra flere entreprenører. De er mer sultne og er villige til å prise seg lavere.

Etterspørselen har blitt markant lavere i nybyggmarkedet: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger har aldri vært lavere, ifølge SSB.

– I tillegg har vi sett en reduksjon i materialvarepriser på grunn av bedre flyt av varer, noe som stoppet opp under pandemien. Særlig trevareprisen har nå kommet tilbake til nivåer før korona, for mange varegrupper, sier Jebsen.

– Selv om prisutviklingen i byggemarkedet viser tendenser til å roe seg, betyr ikke det nødvendigvis at det er lurt å vente. Det er dessverre ikke så enkelt, forteller Jebsen.

Det er mulig at utviklinger i markedet fører til at noen prispunkter reduseres, for eksempel trevare, men et bygg- eller oppussingsprosjekt er veldig sammensatt. Utviklingen av norske lønninger og kronekurs har også mye å si for sluttregningen på byggeprosjektet.

– Det er mulig at det er mer sannsynlig å treffe riktig med tanke på prisfall, men det er fortsatt et sjansespill. Derfor er vår anbefaling den samme som alltid: Får du et godt tilbud fra entreprenøren din, er det ingen grunn til å vente. Prioriter heller en grundig anbudsrunde og andre måter å holde kostnadsnivået på prosjektet lavt.

Powered by Labrador CMS