Grafen viser prisutviklingen for byggekostnader fra 1990 til starten av 2023, justert for KPI. Tallene er hentet fra SSB.

Oppussingsmarkedet stabiliserer seg etter store prisøkninger i 2021 og 2022

Etter to år med stor prisøkning i byggekostnader, ser man at vareprisene roer seg, og at entreprenørene har mer ledig kapasitet

I 2021 og 2022 ble oppussings- og byggeprosjekter dyre da byggekostnadene økte kraftig.

– 2022 ble sterkt rammet av prisøkninger, rentehevinger og generelt turbulent økonomi for mange, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.

Byggstart kobler privatpersoner med kvalitetssikrede entreprenører, og har fått observere fra første rad hvordan prisutviklingen i markedet har rammet både kunder og entreprenører.

– I fjor spurte mange oss om det ville lønne seg å vente når prisene var så høye, forteller Jebsen.

Selv om Byggstart selv opplevde vekst i formidling av prosjekter, viste det seg at hele 1 av 4 utsatte eller reduserte et prosjekt på grunn av de høye prisene, ifølge en spørreundersøkelse utført av Norstat på Byggstarts bestilling våren 2022. Men har det noensinne lønnet seg å vente?

Andreas Jebsen er daglig leder i Byggstart.

Tall på byggekostnader viser at det med få unntak ikke har lønnet seg å vente de siste tjue årene. På den andre siden var ikke den voldsomme prisøkningen i 2022 bærekraftig.

– Med det vi ser i markedet nå, tror vi det er å forvente at byggekostnader vil flate ut, om ikke til og med gå litt ned mot slutten av 2023, sier Jebsen. – Det er nå lettere for våre kunder å få tilbud fra flere entreprenører. De er mer sultne og er villige til å prise seg lavere.

Etterspørselen har blitt markant lavere i nybyggmarkedet: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger har aldri vært lavere, ifølge SSB.

– I tillegg har vi sett en reduksjon i materialvarepriser på grunn av bedre flyt av varer, noe som stoppet opp under pandemien. Særlig trevareprisen har nå kommet tilbake til nivåer før korona, for mange varegrupper, sier Jebsen.

– Selv om prisutviklingen i byggemarkedet viser tendenser til å roe seg, betyr ikke det nødvendigvis at det er lurt å vente. Det er dessverre ikke så enkelt, forteller Jebsen.

Det er mulig at utviklinger i markedet fører til at noen prispunkter reduseres, for eksempel trevare, men et bygg- eller oppussingsprosjekt er veldig sammensatt. Utviklingen av norske lønninger og kronekurs har også mye å si for sluttregningen på byggeprosjektet.

– Det er mulig at det er mer sannsynlig å treffe riktig med tanke på prisfall, men det er fortsatt et sjansespill. Derfor er vår anbefaling den samme som alltid: Får du et godt tilbud fra entreprenøren din, er det ingen grunn til å vente. Prioriter heller en grundig anbudsrunde og andre måter å holde kostnadsnivået på prosjektet lavt.

Powered by Labrador CMS