På nye Kautokeino skole blir det ustrakt bruk av massivtre.

Peab bygger Kautokeino skole

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Kautokeino kommune om oppføring av en ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mot slutten av fjoråret ble konseptkonkurransen for Kautokeino skole avgjort. Bak vinnerprosjektet «Naturen lærer oss/Luondu oahpaha» sto Peab Bjørn Bygg, arkitekt Ola Roald Arkitektur og landskapsarkitekt Lo: Le Landskap.

- Vi ble særdeles stolte over å vinne konseptkonkurransen, og vi er minst like stolte over at vi nå har signert kontrakt for å bygge denne flotte skolen, sier distriktssjef Per Ivar Rasmussen i Peab Bjørn Bygg.

Kontrakten har en verdi på ca. 207 millioner kroner.

Bredt samarbeid i forprosjektet

I desember signerte Peab Bjørn Bygg kontrakt på forprosjekt fase 1, med opsjon på byggefasen. Siden januar har de jobbet sammen med arkitekt, landskapsarkitekt og byggherre for å finne optimale løsninger i prosjektet. Ansatte og elever har også blitt involvert i arbeidet. Nå er det endelig klart for byggestart.

- Som en lokal samfunnsbygger, er vi glade for alle skolebygg vi vinner. Skoler har vært en del av vår portefølje helt siden oppstarten av selskapet i 1922, og Kautokeino skole føyer seg inn i en lang rekke av skoler vi har bygget i landsdelen, sier Rasmussen.

Nye Kautokeino skole: Et sirkelformet uterom binder sammen skolens soner både innvendig og utvendig.

Ønsker å bidra til økt sysselsetting lokalt

Adm. direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg sier det er givende å få bygge et prosjekt som har så stor betydning for lokalsamfunnet i Kautokeino.

- Prosjektet gir oss muligheten til å bidra til økt sysselsetting, både gjennom å kjøpe tjenester lokalt og gjennom rekruttering. Vi er en bedrift som rekrutterer fra hele landsdelen, og har i dag flere ansatte fra Kautokeino. Nå får vi et flott utstillingsvindu i det lokale rekrutteringsmarkedet, og ser for oss nye ansettelser både på kort og lang sikt, sier hun.

Egne håndverkere og lokale leverandører

Nye Kautokeino skole skal oppføres på samme tomt som eksisterende barne- og ungdomsskole, i sentrum av Kautokeino. Det nye skoleanlegget er svært arealeffektivtog utformet etter nasjonale krav for universell utforming. Skolen skal romme elever fra første til tiende trinn.

Rivearbeidene starter i mai, og skolen skal ferdigstilles høsten 2022. Bygget utføres med utstrakt bruk av massivtre.

- Våre egne dyktige håndverkere vil stå for betongarbeider, montasje av massivtre og tømmerarbeider. Utover det benytter vi lokale underentreprenører og leverandører, så langt det er mulig, sier prosjektleder Anne Cathrine Arnesen i Peab Bjørn Bygg.

Samisk kultur et viktig element i arkitekturen

I utformingen av bygget er det vektlagt å skape gode praktiske rom, gode romsekvenser og gode steder å være. Bygningen er delvis skjøvet inn i terrenget for å aktivisere bruk av terrenget og utomhusaktiviteter i skolehverdagen.

Et hovedtrekk i prosjektet er å fremme det særegne ved den samiske kulturens aktiviteter og pedagogikk; et sirkelformet uterom som binder sammen skolens soner både innvendig og utvendig. Uterommet er tilknyttet skolens hjerte og blant annet rommene for håndverksfag.

Fakta om prosjektet:

 • Omfang: Ny barne- og ungdomsskole, 1-10 trinn, med idrettshall og svømmehall
 • Bruttoareal: 6 000 m²
 • Kontraktssum: 207 MNOK eks. mva.
 • Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
 • Sted: Kautokeino
 • Byggherre: Kautokeino kommune
 • Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
 • Landskapsarkitekt: Lo: Le Landskap
 • Byggestart: Sommer 2021
 • Ferdigstillelse: Høst 2022

Om skolen:

 • Kautokeino barneskole og ungdomsskole ligger midt i sentrum av Kautokeino.
 • Skolen er en genuin samisk skole.
 • Rundt 90 prosent av lærerne er funksjonelt tospråklig samisk- og norsktalende og alle har tilhørighet til samisk kultur og – samfunnsliv.
 • For å ivareta samisk språk og kultur i enda større grad, er det innført naturskole ved skolen.
Powered by Labrador CMS