Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen

Digital løsning


Det kommer til å bli en annerledes utgave av disse dagene i 2020 på grunn av covid-19 og smittevern.

Styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har uttalt at resten av årets arrangementer skal gjennomføres ved bruk av digitale løsninger i langt større grad enn tidligere.

Fakta