Transportnæringen får strengere miljøkrav fra Sveinung Rotevatn og resten av regjeringen i tiden som kommer.
Transportnæringen får strengere miljøkrav fra Sveinung Rotevatn og resten av regjeringen i tiden som kommer.

Langt strengere miljøkrav til transportnæringen

I sin nye klimaplan går regjeringen inn for langt strengere krav til transportnæringen i tillegg til at CO₂-avgiften nesten firedobles.

Publisert

– Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fredag.

Den nye klimaplanen dekker perioden fra 2021 til 2030.

Et hovedgrep er skjerping av CO₂-avgiften. Den skal gradvis trappes opp til 2.000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag. Økningen skal gjøre det dyrere å slippe ut CO₂ – og mer lønnsomt å kutte utslippene. Provenyen fra den økte avgiften skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter.

– Omstillingen skal være rettferdig i tillegg til grønn. Dette ikke en plan for skatte- og avgiftsøkning. Men for et grønt skatteskifte. sier Rotevatn.

Innenfor ikke-kvotepliktig sektor er målet at utslippene av klimagasser skal kuttes med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Disse kuttene skal skje nasjonalt i Norge.

Ikke-kvotepliktig sektor dekker transport, bygg, avfall, jordbruk og noe industri og olje- og gassvirksomhet. Til sammen er det snakk om rundt halvparten av Norges samlede utslipp.

Det er i transportsektoren de fleste tiltakene kommer. Det blir blant annet strengere klimakrav i offentlige innkjøp gjennom krav om nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022 og tilsvarende for bybusser fra 2025.

Det skal i tillegg stilles krav om lav- eller nullutslipp i nye fergeanbud fra 2023 og noe senere for hurtigbåter og servicefartøy i havbruket.

Her er tiltakene som er relevant for transportsektoren:

CO₂-avgift

* Trappes opp gradvis fra rundt 590 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030.

Transport

* Krav om nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser.

* Krav om lav- og nullutslipp for nye fergeanbud fra 2023 der det ligger til rette for det, og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud.

* Trinnvis innføring av krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

* Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det tas også sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022.

* Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer.