- Bompengetakstene vil være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter, sier Hareide.

Bompenge-innkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar

Det har vært gratis å kjøre gjennom de to tunnelene i Ryfast i Rogaland siden åpningene for rundt ett år siden.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det har vært gratis å kjøre gjennom de to tunnelene i Ryfast siden åpningene for omtrent ett år siden. Årsaken var at entreprenøren hadde problemer med å levere det tekniske utstyret, og kontrakten ble derfor hevet.

Lavere takster enn vanlig

Statens vegvesen har jobbet sammen med en ny entreprenør for å få på plass utstyret. Dette er nå installert og bompengeinnkrevingen starter opp i begge tunnelene 1. februar 2021.

- Bompengetakstene vil være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i februar 2022, ett år etter at innkrevingen er i gang, sier samferdselsministeren.

Utgiftene ved utsettelsen dekkes av staten

Utgifter som bompengeselskapet har fått i forbindelse med denne utsettelsen dekkes av staten. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med oversikten over hvor mye penger det er snakk om.

Ryfylketunnelen er den lengste tunnelen i prosjektet. Den åpnet 30. desember 2019. Da Hundvågtunnelen sto ferdig, åpnet samferdselsminister offisielt hele Ryfast, 22. april 2020.

Powered by Labrador CMS