OFTERE: Det oppdages stadig oftere umerket ADR-gods på stykkgodstransporter i Norge.

Anmeldt for ADR-brudd

ÅNESTAD KONTROLLSTASJON: Fire ADR-anmeldelser etter kontroller ved Ånestad kontrollstasjon. 

Publisert Sist oppdatert

Det har vært kontroll på Ånestad i tre dager, og totalt rullet 878 tunge kjøretøy over plassen. Av disse ble 113 tunge kjøretøy og tre varebiler plukket ut for utvidet kontroll. Det resulterte i fem anmeldelser og 29 bruksforbud.

Det syndes oftere på ADR-transportene

Det var syv ADR-kjøretøy med brudd på regelverket, hvorav fire av disse resulterte i anmeldelser for brudd på regelverket for farlig gods. Det å transportere farlig gods uten å ha merket kjøretøyet, kan være katastrofalt for redningspersonell ved en ulykke. Eksempelvis kan en lekkasje av svovelsyre medføre store skader på både redningspersonell og natur.

- Det er lovlig å kjøre svovelsyre på stykkgodstransport, men det er krav om merking av transporten, og papirer skal være tilgjengelige, forteller kontrollør Geir Thomas Finstad.

1000 LITER: Denne tanken med 1000 liter svovelsyre ble funnet i en umerket stykkgods-transport, noe som førte til anmeldelse.

Stadige brudd

Finstad forteller videre at det er stadig vanligere med brudd på ADR-reglene og at det gjerne er mellom norske terminaler godset sendes. Det er allerede anmeldt mange ADR-transporter i år i Finstads distrikt, og det er typisk at godset inngår i en stykkgodstransport. 

Om det er mer ulovlig ADR-transport, eller om det oppdages mer har han ikke noe formening om, men sier at det er viktig å få luket ut denne ulovlige transporten. Det opplyses at det også er mange norske transportører som blir stoppet med denne typen ulovlig gods.

Pussige plasseringer

- Det er litt pussig at denne typen gods aldri står bakerst på lasset, men alltid er godt gjemt inne blant annet gods når den kjøres ulovlig, fortsetter han. 

Finstad forteller også at det sjelden er noe galt med tanktransporter og større ADR-transporter, men at stykkgods er gjengangeren når det oppdages ulovligheter i denne typen transporter. 

Powered by Labrador CMS