Det er lagt 22.500 kvadratmeter ny asfalt i hele tunnelen.

Åpner begge løp i E6 Vålerengtunnelen

I begynnelsen av juni 2020 stengte ett løp av Vålerengtunnelen. Nå er Statens vegvesen ferdig med begge løp, og åpner for normal trafikk.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I løpet av førstkommende helg åpner E6 Vålerengtunnelen for normal trafikk i begge løp. Trafikantene må regne med noen stengninger av ett løp utover sommeren, men disse legges til nattetid for å redusere ulempene for trafikantene.

Vålerengtunnelen er en av landets mest trafikkerte med over 75.000 kjøretøy i døgnet. Statens vegvesen gir all honnør til trafikantene som har oppført seg eksemplarisk i byggeperioden. Det har så å si ikke vært trafikale hendelser etter en liten innkjøringsperiode der noen var i tvil om hvordan man flettet i kø.

- All honnør går også til beboere på Vålerenga, Etterstad, Helsfyr og i Kværnerdalen. Disse har tålt en del støyende arbeider i byggeperioden. Vi har forsøkt å varsle disse arbeidene så godt vi har kunnet, og til å ha utført arbeider så tett opp til naboer har vi fått relativt lite klager om støy, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

Dette er gjort:

 • Skiftet ut alt sikkerhetsutstyr og elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem for tunnelen
 • Forsterket ca. 40 meter lengde av begge hovedløp av tunnelen (søndre portal) i forbindelse med Bane Nors prosjekt «Kapasitetsøkning Brynsbakken». Eksisterende sikringsstøp og berg er revet og det er etablert nytt armert betonghvelv med vann- og frostsikring. Det er benyttet 2400 kubikkmeter betong og 200 tonn armering.
 • Forsterket ca. 60 meter av ubenyttet avrampe mot Galgeberg med nytt armert betonghvelv.
 • Bygget to nye tekniske bygg (T1 Lodalen og T3 Etterstad)
 • Området rundt nytt teknisk bygg T3 ved Etterstad er anlagt med grøntareal og åpnes for publikum
 • Bygget ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradert og delvis skiftet ut ca. 2500 meter med kabelstiger.
 • Lagt ca. 65.000 meter med kabler
 • Fjernet gamle ventilatorer og montert 26 nye
 • Skiftet ut alt av belysning og etablert totalt 600 nye lysarmaturer.
 • Etablert 1650 meter med ledelys
 • Etablert to nye rømningsveier, og oppgradert to eksisterende rømningsveier.
 • Montert sju nye nødstasjon-kiosker, og oppgradert ytterligere fire.
 • Forbedret brannbeskyttelse av tunnel ved å etablere 162 stk. veggelementer (ca. 2100 m²), og 5000 m² plater i tak
 • Etablert fire nye uttak for slokkevann
 • Etablert ny brannvannledning med lengde ca. 350 meter i sørgående løp
 • Etablert ca. 60 nye brannslokkingsapparat, og 18 brannslokningsapparatskap.
 • Tetting av vannlekkasjer i tak
 • Trafikksikringstiltak i form av etablering av støtputer og diverse trafikksikringsstøper.
 • Reparert skadet betong i betongtunnel
 • Reparert skader i veibanen
 • Lagt ny asfalt i begge løp, dette utgjør totalt 22.500 m² med asfalt.
Powered by Labrador CMS