Stasjonen ligger i Nedre Kalbakkvei 96.

Åpnet ny hydrogen-stasjon i Oslo

- Gir mer fleksibilitet for dem som kjører hydrogenkjøretøy i den norske hovedstaden.

Everfuel har nå åpnet en ny fyllestasjon for hydrogen på Alnabru i Oslo. Stasjonen er en viktig del av selskapets ambisjon om få hydrogeninfrastruktur over hele Nord-Europa.

I 2020 vant Everfuel et anbud fra Oslo kommune med mål om å bygge en energistasjon i Oslo-området. Det er denne stasjonen som er nå er ferdig og åpen for kunder. Kapasiteten vil på sikt øke for å kunne ta imot flere hydrogenkjøretøy.

- Dette er vår andre stasjon i Oslo-området, og vi er glade for å kunne tilby mer fleksibilitet for dem som kjører hydrogenkjøretøy i hovedstaden. Etter hvert som flere nullutslippskjøretøy lanseres, vil vi utvide kapasiteten slik at enda flere biler og lastebiler kan kjøre støyfritt og utslippsfritt, sier Jacob Krogsgaard, administrerende direktør i Everfuel.

Oslo kommune er også glade for samarbeidet:

- Endelig har vi igjen et tilbud og hydrogen til innenfor kommunens grenser. Vi takker Everfuel for et godt samarbeid for å sikre det. Denne stasjonen sikrer nå at dagens personbiler og taxier på hydrogen får et mye bedre tilbud i hovedstaden. På sikt vil stasjonen være viktig for å få tungtransport over på hydrogen. Det å lykkes med overgang til fossilfrie drivstoff i lastebiler og busser er helt sentralt dersom vi skal nå målet om å redusere klimagassutslippene fra byen med 95 % innen 2030, sier mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter N. Christiansen.

Stasjonen ligger i Nedre Kalbakkvei 96.

Powered by Labrador CMS