Konkurser fra Dun & Bradstreet
Konkurser fra Dun & Bradstreet

Flere konkurser

Det er blitt flere konkurser de siste månedene.

Publisert

Dette viser en analyse fra Dun & Bradstreet. I september var det 14,1% flere konkurser enn i samme måned i fjor.

– Det som kanskje er mest dramatisk er at det nå er flere større virksomheter som går over ende. Noe som medfører at det nå er langt flere som mister jobben etter konkurs. I september var dette hele 127,6% flere enn i samme måned i fjor, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet, som har analysert de siste konkurstallene.

Totalt over tid, har ikke Bygg og Anlegg og Transport og Lagring, blitt rammet hardest, men tallene for siste måned viser at Transport og Lagring har økende trend med 21% flere konkurser enn samme måned året før.

Totaltallene

Etter tredje kvartal har 3949 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsavviklet av myndighetene. Samlet er dette 5,3% over samme periode i fjor, fordelt på en økning i konkursene på 11,4%, og en nedgang i antallet tvangsavviklinger med 6%. I september øker imidlertid også tvangsavviklingene, som ligger 9,1% over samme måned i fjor. Hittil i år har 11.594 personer mistet jobben som følge av konkurser. Det er 32,6% flere enn i samme periode i fjor. Antallet er økende, og det var 2126 personer som mistet jobben i september som følge av konkurs. En økning på hele 127,6% sammenlignet med samme måned i fjor.

Noen bransjer er svært utsatt

– Selv om konkursene øker mye de siste månedene, er antallet konkurser fortsatt lavere enn før pandemien, forklarer analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Men hun understreker samtidig at økningen bekymrer.

– Vi ser en trend hvor det stadig blir flere konkurser måned etter måned. Dessuten er det nå flere større bedrifter som går over ende, noe som medfører flere arbeidsledige. Økte kostnader på innsatsfaktorer i produksjon og transport, samt mager refusjon av de skyhøye energikostnadene gjør at det en del bransjer vil slite tungt utover høsten og vinteren, sier analytikeren.

Disse har mest økning

Etter tredje kvartal er det jordbruk, skog og fiske som har den største økningen i konkurser. Hittil i år noteres det 34 konkurser, mot 23 i samme periode i fjor. En økning på hele 47,8 prosent. Engros og agentur har en økning på 22,4%, Hotell og restaurant 20,1%, Tjenesteyting 19,6, og Industri 17 prosent økning etter årets tre første kvartaler.

De siste månedene er det imidlertid størst økning i konkurser innenfor Detaljhandel og Hotell og restaurant. Bare i september økte konkursene i disse bransjene med henholdsvis 36,1 og 35,7%. Også Transport og Lagring med 21,7% og Industri med 21,4% økning har stigende konkurstrend.

– Det ser ut til at de bransjene som rammes mest av de høye strøm og drivstoffprisene opplever stadig flere konkurser nå i høst, mens andre bransjer klarer seg godt. Imidlertid tar det en stund før en bedrift sliter med økning i kostnadene til en konkurs er et faktum, så strøm- og drivstoffpriser kan over tid skape problemer for langt flere, sier Melhus i Dun & Bradstreet.

Over hele landet

Etter årets tre første kvartaler har alle fylker opplevd en økning i konkurser sammenlignet med samme periode i fjor. Aller verst har det gått i Nordland (+36,5%), Troms og Finnmark (+25%), Vestfold og Telemark (+22,9%), samt Rogaland (21,5%).

Viken og Oslo har hatt minst økning i konkursene hittil i år med henholdsvis 1,7% og 4,4%.

Den siste måneden er det imidlertid Vestland som opplever størst økning i konkurser med hele 64,5%, etterfulgt av Rogaland og Trøndelag med 50% økning.

Bransjeoversikt. Konkurser og tvangsavviklinger per tredje kvartal 2022.

Powered by Labrador CMS