Riksvei 3 Atna bru er nye brukt av tungtransporter mellom Oslo og Trøndelag. Nå kan det bli kork i noen måneder.

Flere måneder med lysregulering på rv. 3 Atna bru

Det viktige forbindelsen mellom Oslo og Trøndelag blir snart innsnevret til ett kjørefelt over brua.

Den 11. april starter arbeidene med ny kantdrager, nytt brurekkverk, mindre breddeutvidelse av brudekket, forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua, utskifting av fuger og ny asfaltbelegning på hele brudekket for Atna bru.

Atna bru på riksvei 3 går over Glomma, rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

Trafikale konsekvenser

Frist for ferdigstillelse av arbeidene er 15. september 2024. I byggeperioden vil trafikken bli lysregulert og avvikles på ett kjørefelt med minimum kjørefeltbredde 3,5 meter. Det vil ikke foregå arbeider på brua mellom 30. september 2023 og 2. april 2024. Dette på grunn av arbeider som krever temperatur over 5 plussgrader. I denne perioden vil trafikken avvikles på to kjørefelt med asfaltert kjørebane.

– En side av brua skal ferdigstilles før arbeidene flyttes over til andre siden, og det er mål om at 270 meter med kantdrager på bruplate og landkar, samt komplett brurekkverk, skal være ferdig innen utgangen av november i år, sier Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Omfattende arbeider

Det er en stor jobb som skal gjøres for å utbedre og vedlikeholde Atna bru.

– Eksisterende kantdragere skal fjernes og det skal støpes totalt 540 meter med nye kantdragere, det skal monteres nytt brurekkverk og to fuger skal skiftes ut. Det er også behov for noe forsterking av stålbjelker ved pilarene under brua. All belegning på brua skal fjernes og det skal legges ny membran og asfalt på hele brudekket, sier Rolf Storsveen.

Forlenger levetiden til brua

Atna bru sto ferdig bygd i 1975. Brua har fem spenn og er bygd som ei stålbjelkebru med betongdekke. Brua har en total lengde på 254 meter, hvor lengste spenn er 60 meter.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men disse arbeidene er et godt eksempel på Statens vegvesens målsetting om at vi må ta vare på det vi har og utbedre der vi kan. Det er viktig og riktig at disse arbeidene utføres, og bruas levetid forlenges, sier Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Sikkerheten først

Brurekkverket til Atna bru har vist seg å være påkjørselsutsatt. Kantene på brudekket har betydelig med avskallinger på betong og brua er smal. Føringsbredden på brua økes med 0,5 meter, fra 7,0 meter til 7,5 meter.

– Vi understreker at brua er trygg både før og under arbeidene. Det er veldig viktig at skilting og lysregulering blir respektert i anleggsperioden. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider med brua må komme først, understreker Rolf Storsveen.

Utførende entreprenør for arbeidene er BMO Entreprenør AS.

Powered by Labrador CMS