Markeringen fant sted på Grønlia truckstasjon 19. januar 2022. Her finnes i dag alle typer drivstoff. Nå skal det bygges fem lynladere for lastebiler.
Markeringen fant sted på Grønlia truckstasjon 19. januar 2022. Her finnes i dag alle typer drivstoff. Nå skal det bygges fem lynladere for lastebiler.

Fossilfri lastebilkonvoi til Oslo havn

Lastebiler fra Becker, Schenker, Asko, Posten, Tom Wilhelmsen og Oslo Havn, dannet 19. januar en konvoi, for å rette mer oppmerksomhet mot overgangen til fossilfri tungtransport.

Publisert

I konvoien kjørte både elektriske og biogassdrevne lastebiler.

Planlegger ladestasjon for lastebiler på Grønlia

Etter den tunge paraden samlet lastebilsjåfører, politikere og fremmøtte seg til en utendørs markering på Grønlikaia i Oslo.

Dette er et av områdene hvor kommunen jobber for å etablere lading til tunge kjøretøy.

- Oslo Havn samarbeider med Bymiljøetaten og skal i år bygge Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia. Vår bynære havn kan slik bidra til nullutslippsløsninger for lastebiler i tillegg til skip som gir utslippskutt i transportkjeden langt utover havnas egne grenser, sier miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson.

Oslo og Viken samarbeider for å få så mange som mulig til å omstille tungtransporten slik at den blir fossilfri.

Ambisjonene er klare: Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

Eget nettsted fossilfrilastebil.no

- Det er bra at næringslivet i Oslo-regionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene, slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Sammen med miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav og Olav Skinnes fra Viken, er sjåførene Andrea Josefine Nyland, Hans Erik Becker, Waqar Khan, Finn Axel Gulbrandsen, Vedat Yilmaz, Simen Fearnley og Gunn-Heidi Wilhelmsen.
Sammen med miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav og Olav Skinnes fra Viken, er sjåførene Andrea Josefine Nyland, Hans Erik Becker, Waqar Khan, Finn Axel Gulbrandsen, Vedat Yilmaz, Simen Fearnley og Gunn-Heidi Wilhelmsen.

Nettstedet fossilfrilastebil.no skal gi regionens aktører nyttig informasjon. Man ønsker spesielt å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og «risikoen ved å ikke gjøre det».

Stort potensial ved grønn omstilling

I dag tilbys elektriske lastebiler opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år. Asko tester en elektrisk 44-tonns lastebil nå og Posten har bestilt en som skal komme i år.

Biogassbilene er tyngre, Becker har en 60-tonner. Disse er ikke begrenset av rekkevidde på samme måte som el-lastebilene og kan derfor brukes friere og med større radius.

Aktørene som deltok i konvoien har flere fossilfrie lastebiler i sin kjøretøypark - så det var parkeringsplassen på Grønlia som var begrensningen på antallet lastebiler i konvoien.

Den fossilfrie lastebilkonvoien ble kjørt fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo. Her på vei ned til Grønlia hvor det planlegges en ny ladestasjon for lastebiler.
Den fossilfrie lastebilkonvoien ble kjørt fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo. Her på vei ned til Grønlia hvor det planlegges en ny ladestasjon for lastebiler.

- Dette er aktører som er godt i gang med den grønne omstillingen og som har mye verdifull erfaring å dele med resten av næringen. At de setter av verdifull arbeidstid for å sette fokus på denne satsingen setter vi stor pris på, og det understreker hvor viktig omstillingen er, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten, Oslo kommune.

Selv om mye er på plass, er det fortsatt ting som gjenstår for en rask omstilling for næringen:

- Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når det kommer til lade- og fylleinfrastruktur til de største kjøretøyene. Men vi kan love bransjen at vi er på saken. Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil etablere lastebilladere. Så vet vi at de store leverandørene får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, noe som også er viktig, sier Lunder.

Powered by Labrador CMS